O autorovi

Petr Kameníček se narodil v roce 1951 a překvapivě dosud žije, zejména díky konjukturálnímu využití faktu, že se průměrný věk soustavně prodlužuje.

Otec Petra Kameníčka byl akademický malíř. Kromě vstřícného vztahu k výtvarnému umění po něm zdědil hlavně sklon k ironii, sebeironii a odpor k autoritám, hlavně těm rudým.

Petr Kameníček působil 20 let jako řezbář v Divadle Spejbla a Hurvínka. Jak sám říká: „Naštěstí tam byly i jiné loutky než ty titulní“. S kolegou měli práci rozdělenou. Ivan dělal Spejbly a Hurvínky, Petr řezal Máničky a Bábinky. Psa dělali napůl a do hospody chodili společně.

Je známo, že práce v kultuře je sice inspirující a někdy i zábavná, vždy však mizerně honorovaná.

Po sametové revoluci odešel Petr Kameníček na volnou nohu a opustil tak práci v divadle a tím i tuto spíše charitativní než výdělečnou činnost. V posledních letech se snaží věnovat co nejvíce volné tvorbě. Některé tyto práce zde představuje.