Zdálo se mi o Jeruzalému, nezajedeme tam tak na týden?